PGB houders tevreden over zorgkantoren

PGB houders geven zorgkantoren een voldoende. Zorgverzekeraars Nederland heeft onderzoek laten verrichten waaruit dit blijkt. Vooral is gekeken naar houders van een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Over het algemeen is men tevreden over de manier waarop de zorgkantoren de PGB regeling uitvoeren op het gebied van administratie en ondersteuning.

Bijna 1.800 PGB houders werkten mee aan het onderzoek. Men beoordeelde de uitvoering van het PGB met een 7,1. De ondersteuning die PGB houders ontvangen van het zorgkantoor werd nog iets hoger beoordeeld met een 7,2.

Verder werd ook gevraagd naar de procedure rondom de PGB aanvraag, de zorgovereenkomsten en de huisbezoeken. Het merendeel (81%) van de cliënten ervaren de huisbezoeken als iets positiefs.

De manier waarop medewerkers van het zorgkantoor PGB houders behandelen en de expertise van de medewerkers zorgen ervoor dat PGB houders het zorgkantoor op dit vlak een dikke zeven geven. Daarnaast geeft 90% van de ondervraagde PGB houders aan dat medewerkers van het zorgkantoor goed luisteren. Tenslotte geeft het merendeel van de ondervraagden aan dat medewerkers van zorgkantoren hun afspraken goed nakomen.