PGB houders tevreden over zorgkantoren

PGB houders geven zorgkantoren een voldoende. Zorgverzekeraars Nederland heeft onderzoek laten verrichten waaruit dit blijkt. Vooral is gekeken naar houders van een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Over het algemeen is men tevreden over de manier waarop de zorgkantoren de PGB regeling uitvoeren op het gebied van administratie en ondersteuning.

Bijna 1.800 PGB houders werkten mee aan het onderzoek. Men beoordeelde de uitvoering van het PGB met een 7,1. De ondersteuning die PGB houders ontvangen van het zorgkantoor werd nog iets hoger beoordeeld met een 7,2.

Verder werd ook gevraagd naar de procedure rondom de PGB aanvraag, de zorgovereenkomsten en de huisbezoeken. Het merendeel (81%) van de cliënten ervaren de huisbezoeken als iets positiefs.

De manier waarop medewerkers van het zorgkantoor PGB houders behandelen en de expertise van de medewerkers zorgen ervoor dat PGB houders het zorgkantoor op dit vlak een dikke zeven geven. Daarnaast geeft 90% van de ondervraagde PGB houders aan dat medewerkers van het zorgkantoor goed luisteren. Tenslotte geeft het merendeel van de ondervraagden aan dat medewerkers van zorgkantoren hun afspraken goed nakomen.

 

 

 

Van Rijn roept op tot Europese samenwerking bij bestrijding dementie

 

Extra aandacht.

Praktische, Europese samenwerking is nodig om dementie met succes te bestrijden. Afgezien van onderzoek naar de oorzaken en eventuele genezing van de hersenaandoening van de hersenaandoening is daarom extra aandacht nodig voor de mensen met dementie.

Dit zei staatssecretaris Van Rijn tijdens zijn toespraak op de EU-conferentie over dementie in Slowakije. Daarvoor sprak hij al met bewindspersonen uit Malta en Slowakije over het belang van internationale samenwerking tegen dementie. Deze aanpak was een speerpunt van het Nederlandse EU voorzitterschap in 2016.

We blijven veel wetenschappelijk onderzoek doen naar dementie.  Zolang dementie nog niet genezen kan worden, moeten we daarnaast ook veel aandacht hebben voor mensen met dementie. Die wonen meestal thuis. In andere Europese landen misschien nog wel meer dan bij ons.

In Nederland is de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ gelanceerd om besef en begrip van dementie te vergroten. Daarnaast is er het Deltaplan Dementie. Dit plan is onder andere gericht op (internationaal) onderzoek naar behandeling, genezing en voorkomen van dementie.

Ongeveer 260.000 mensen in Nederland hebben dementie. Verwacht wordt dat dit aantal stijgt in 2050 tot 400.000.

Mensen leven gemiddeld 8 jaar met dementie: 6 jaar thuis en 2 jaar in een zorginstelling.