Zorgverzekeringswet

Wijkverpleging en verzorging worden uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Hieronder valt bijvoorbeeld wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij wassen en aankleden. Soms word persoonlijke verzorging niet door de zorgverzekeraar vergoed, maar door de gemeente. Dit is het geval als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt.

Wet langdurige zorg

Vanuit deze wet  word zorg voor mensen met een zware langdurige zorgbehoefte betaald. Hier is bijvoorbeeld sprake  van bij kwetsbare ouderen of mensen met een ernstige beperking of chronische ziekte. Voor deze mensen is het vaak noodzakelijk 24 uur per dag toegang tot zorg te hebben.

WMO 2015

De gemeenten voeren de WMO uit. Hieronder vallen bijvoorbeeld dagbesteding en huishoudelijke hulp. Zoals hierboven al vermeld, word persoonlijke verzorging soms ook vergoed door de gemeente in plaats van door de zorgverzekeraar. De gemeenten zijn via de WMO ook verantwoordelijk voor uitvoering van Jeugdzorg. Alle vormen van jeugdhulp vallen hieronder, uitgezonderd de zorg voor kinderen/ jongeren met een ernstige lichamelijke/ verstandelijke beperking die aangewezen zijn op 24 uurs zorg in de nabijheid. Deze groep valt onder de Wet langdurige zorg.

Indicatie

Om de financiering van uw zorg rond te krijgen, heeft u een indicatie nodig. Het kan ook zijn dat u meerdere indicaties nodig heeft, bijvoorbeeld als u op grond van de Zorgverzekeringswet recht heeft op persoonlijke verzorging/ verpleging en op grond van de WMO huishoudelijke hulp kunt krijgen. Voor een indicatie voor Wlz zorg kunt u terecht bij het CIZ. Een indicatie voor zorg gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet  kunt u krijgen van uw wijkverpleegkundige. Wanneer u zorg wilt ontvangen uit de WMO, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Wanneer u uw indicatie heeft, kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen. U kunt de zorg voor u laten regelen (Zorg in Natura) of u kunt deze zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) of uit eigen middelen (particuliere zorg). In al deze gevallen kunt u bij Senes Zorg terecht. Wij adviseren u graag hoe u in uw situatie de best mogelijke zorg kunt ontvangen.

Maak een afspraak

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Onderwerp

    Uw bericht